Учените посвещават раждането на нова черна дупка на Стивън Хокинг

Един от телескопите на MASTER Global Robotic Network (MSU), намиращ се в Тенерифе (Испания), помогна на учените да наблюдават гама-лъчите, създадени от звездния сблъсък и образуването на мястото на нова черна дупка. Стандартните телескопи не са в състояние бързо да открият такива явления, както и да контролират промяната в яркостта и да получават информация за източника. Изследователите решили да посветят откритието на физика Стивън Хокинг.

Космическите обсерватории ежедневно регистрират гама избухвания. Тези енергийни изхвърляния отразяват сблъсъци на неутронни звезди или срутвания на масивни звезди в неутрони, кварки или черни дупки. По време на такива събития се отделя огромен енергиен обем и телескопите записват изблици на гама лъчи, дори ако са милиони и милиарди светлинни години отдалечени от нас. Те продължават от няколко милисекунди до десетки секунди и се записват в различни диапазони.

Учените посвещават раждането на нова черна дупка на Стивън Хокинг

SOS крива на светене Основната задача на МСУ е да отбележи ранното оптично излъчване, докато експлозията изчезне. В оптичния обхват успяхме да видим цялото събитие от началото до края. Това е рядък случай, падащ два пъти или три пъти годишно.

Изследователите също така получили светлинната крива на гама-лъчите (код - GRB180316A) и определили неговите точни координати. Кривата на светлината съответства на идеалната форма, наблюдавана при различните гама лъчи и се нарича SOS лъчение (Smooth Optical Self-Similar Emission) през 2017 г.

Системата MASTER има предимства пред подобни телескопи. Става дума за качеството на математическия софтуер, броя на телескопите и техните локации (8 единици са разположени в различни части на Евразия, Южна Америка, Южна Африка и Канарските острови). Съществува и характеристика на системата за насочване, която позволява на телескопите бързо да регулират фокуса към оптични аналози на гама-изригвания, източници на гравитационни вълни, високоенергийни неутрино и др.

Коментари (0)
Търсене