Може ли решението на проблема Материя-Антиматерия да се крие в бозона на Хигс?

Може ли решението на проблема Материя-Антиматерия да се крие в бозона на Хигс?

В тази илюстрация, два протона се сблъскват с огромна сила, произвеждайки бозона на Хигс, който мигновено се разпада с освобождаването на две тау частици. Останалата част от енергията от сблъсъка се изсипва под формата на две струи. Размерът на ъгъла между тези струи помага да се определи дали Хигс бозонът се е образувал. Това обикновено се оценява от участието му в промяна в съотношението на заряда, което предполага, че природата на взаимодействието на частица и нейната противоположно заредена античастица се различават.

Днес нараства възбудата около второто тригодишно време на големия андронов колайдър. Физиците активно планират експерименти, които ще станат възможни, след като ускорителят на частиците започне да тласка частици заедно с рекордна енергия. Очаква се това да стане през 2015 г.

Един от тези експерименти беше широко обсъден в нова статия, публикувана в списание “Physical Review D”. Неговата цел е да отговори на въпроса: защо материята преобладава във Вселената, а не в антиматерията. И това е една от най-належащите загадки на съвременната физика.

Какво ще бъде предмет на изследване? Вероятно те ще бъдат скандалния бозон на Хигс, върху който може би се крие отговорността за асиметрията на материята и антиматерията в нашата Вселена. Когато Вселената възникна по време на Големия взрив, който се е случил преди около 13.75 милиарда години, броят на образуваните частици от материя и антиматерия трябваше да бъде приблизително равен. И както знаете, по време на срещата на материята и антиматерията идва от пълно унищожение. Оттук и заключението: ако броят на образуваните частици е равен, тогава нито материята, нито антиматерията трябва да са останали във Вселената. Вместо това, вселената ще остане енергиен бульон, където нито материята, нито антиматерията могат да се образуват.

Но както виждаме около нас, навсякъде могат да се открият малки частици антиматерия. Въпреки, че Veselennaya е почти напълно изпълнен с тъмна материя. Оттук и въпросът: с какво е свързано доминирането на материята?

След откриването на бозона на Хигс, физиците са изследвали неговите характеристики в Големия андронов колайдър. Когато ускорителят на частиците избута протони вътре в детекторите му, се създават няколко единични хигсов бозони. Но те не могат да съществуват в изолация дълго време. Те бързо се разпадат и се разпадат на други субатомни частици и енергия.

Самият хигсов бозон не може да се види директно в Големия адронен ускорител. Неговото присъствие може да се съди само по остатъчните частици на Хигс.

След милиарди и милиарди сблъсъци в края на краищата бе регистриран доста силен сигнал, въз основа на който през 2012 г. учените успяха тържествено да обявят историческото откритие на бозона на Хигс. Това е важно не само защото наблюденията потвърждават самото съществуване на бозона (който се предполагаше още през 60-те години), а защото бозонът обяснява част от стандартния модел на Хигс с теоретична енергия. Докато регионът на Хигс е тясно свързан с материята, и физиците се опитват да разберат дали Хигс може да бъде основен фактор в дисбаланса на материята и антиматерията. Специално внимание се обръща на явление, известно като нарушение на съотношението на таксите.

Търсенето на нарушение на инвариантността на съотношението на бита в Големия адронен колайдер е свързано с големи трудности. Matt Dolan, изследовател в подразделението SLAC на Националната лаборатория за ускоряване на енергията в Станфордския университет, Калифорния, направи това изявление. „Ние просто започваме да наблюдаваме свойствата на бозона на Хигс. Следователно всеки експеримент трябва да бъде внимателно проектиран. Само по този начин ще подобрим разбирането си за това как Хигс се държи в различни условия. "

Коментари (0)
Свързани статии
Популярни статии
Търсене