Супермасивна диета: Черните дупки абсорбират тъмна материя

Отдавна се смята, че размерът на супермасивната черна дупка в галактическото ядро ​​е тясно свързан с броя на звездите, които галактиката съдържа, но това може да не е така.

Всяка галактика е разположена в масивен пашкул от тъмна материя, невидима субстанция, за която се смята, че е около 85% от масата на цялата материя във Вселената. Колкото по-голяма е галактиката, толкова по-голям е пашкулът. Звездите, които виждаме в една или друга галактика, съставляват само една малка част от общата маса на галактиката. Коконите от тъмна материя могат да се разпространят стотици хиляди светлинни години от видимата галактическа граница.

Следователно видимите звезди и газ в галактиката могат да се разглеждат просто като "ръкав" на галактиката. Останалата част от "колелото" се простира далеч в междугалактическото пространство, но тъй като се състои от тъмна материя, която не взаимодейства с електромагнитното излъчване (светлина), тя не може да се види.

Въпреки че за известно време астрономите са знаели за тези пашкули, техните гравитационни ефекти върху видимата част (звезди, планети, газ) в галактиките все още са слабо разбрани. Но сега влиянието на тъмната материя върху еволюцията на черната дупка е под наблюдението на учените. "Оказа се, че има мистериозна връзка между количеството тъмна материя в галактиката и големината на нейната централна черна дупка", казва водещият автор Акос Богдан от Центъра за астрофизика на Харвард-Смитсони в Кеймбридж.

Екипът на Богдан проучва повече от 3000 елиптични галактики, повечето от които съдържат свръхмасивни черни дупки в техните центрове. Учените се опитват да изчислят масите на тези черни дупки, в зависимост от скоростта на звездите около тези чудовища.

След това, за да измери общата маса на тъмната материя на тези галактики, изследователите наблюдават рентгенови лъчи, генерирани от горещия газ от галактиките. Галактиката с по-горещ газ има по-масивен ореол.

Благодарение на тази информация изследователите са стигнали до заключението, че съществува тясна връзка между количеството ореол на тъмната материя и масата на централната черна дупка. Тази корелация на тъмната материя е много по-силна от съотношението между броя на звездите и масата на черната дупка.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене