VLT активира 4 телескопа за първи път

VLT активира 4 телескопа за първи път

Инструментът ESPRESSO на Много големия телескоп (Чили) за първи път използва комбинираната светлина на всичките четири 8.2-метрови телескопа. Поради това тя се превърна в най-големия оптичен телескоп по отношение на събирането на данни. Картината в опростена форма показва как събраната светлина се комбинира в ESPRESSO

Инструментът ESPRESSO на Много големия телескоп (VLT) за първи път използва светлина от всичките четири 8.2-метрови телескопа. Това го направи най-големият оптичен телескоп по отношение на събирането на данни.

Една от първоначалните цели на VLT дизайна беше всичките й телескопи да работят заедно и да образуват мащабна структура. С първото използване на ESPRESSO тази идея беше изпълнена.

VLT е замислен още през 80-те години на миналия век, така че обединението на всички телескопи реализира дългогодишната мечта на екипа на телескопа. Две от основните научни цели на ESPRESSO са откриването и описанието на земните планети и търсенето на възможна вариабилност на основните физически константи. Последните експерименти изискват наблюдение на далечни и слаби квазари, които могат да бъдат извършени с комбинирани телескопи. Процесът е сложен, тъй като се сблъсква с “непоследователен фокус”. Изпълнението беше забавено за дълго време, но пространството за инструмента беше отпуснато от самото начало. Система от огледала, призми и лещи предава светлина от всеки телескоп на спектрографа ESPRESSO на разстояние 69 м. Тази сложна оптика позволява да се приема светлина от всички модули и да се увеличи способността за проследяване на светлината.

Предоставянето на комбинираната светлина в единен инструмент ще позволи на учените достъп до неизвестни досега обекти и нова информация. Мисията използва нови концепции, като калибриране на дължината на вълната, използвайки лазерна честотна скала. Това ще осигури безпрецедентна точност на наблюденията.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене