Мистерията на въртенето на звездите от слънчевия тип: какво е различно от слънцето?

Мистерията на въртенето на звездите от слънчевия тип: какво е различно от слънцето?

Слънчевите звезди се въртят по различен начин, като екваторът се движи по-бързо от по-високите ширини. Сините стрелки показват скоростта на въртене. Предполага се, че диференциалното въртене е важен компонент за образуването на магнитна активност и звездни петна.

Слънчевите звезди се въртят на екватора 2,5 пъти по-бързо, отколкото на по-високи географски ширини. Новите изследвания оспорват съвременната наука за това, как процесът на звездна ротация. Досега изследователите разполагат с оскъдна информация за точните модели на ротация на слънчевите звезди. Знаеха само, че екваторът е пред другите географски ширини.

Учените използват наблюденията на Кеплер и изследването на звуковите вълни вътре в звездите, за да определят точно как се въртят обектите от слънчевия тип. Това е важен момент, защото преди това не беше възможно за някакъв научен метод. Анализът показа, че такива обекти повтарят принципа на слънчевата ротация, където екваториалният регион се движи по-бързо от средните и високите ширини. Въпреки това има ключова разлика. Факт е, че екваторът на Слънцето се върти с 10% по-бързо от средните ширини, а за звездите от слънчевия тип тази цифра достига 2,5 пъти по-бързо. Това е наистина странно, защото моделите са показали, че звездите не трябва да издържат на диференциално въртене с подобна величина. Осъзнаването на диференциалното въртене е важно не само за разбиране на принципа на звездата, но и за разбиране на магнитните полета. Известно е, че на Слънцето те провокират големи слънчеви бури, които нарушават работата на космическите спътници и избиват електрическите мрежи на Земята. Учените са съгласни, че слънчевата ротация играе решаваща роля в генерирането на магнитно поле, но точните детайли остават загадка.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене