Ново разстояние до Swan Loop в космоса

Ново разстояние до Swan Loop в космоса

Композитно изображение на мъглявината на завесата, създадена при експлозия на свръхнова. Показани в рентгенови (сини), ултравиолетови (бели) и инфрачервени данни (сини и червени) мисии ROSAT, GALEX и WISE

Цикълът Cygnus (мъглявината на завесата) е остатък от свръхнова и резултат от експлозивна смърт на масивна звезда преди 10 000-12 000 години. Детайлното моделиране на невероятната нишкообразна форма предполага, че експлозията се е случила вътре в междузвездната кухина, създадена от предшественика.

В астрономията, поради големите си размери и разстояния, много свойства се наричат ​​приблизителни. В продължение на много години се смяташе, че мъглявината е на 2500 светлинни години далеч от нас. Тези открития се основават на анализ на газовия поток, направен от Едуин Хъбъл през 1937 г. и от Херман Минковски през 1958 г. Данните за 2005 г. дават разстояние от 1500-2100 светлинни години.

През последните 20 години астрономите се опитаха да изяснят разстоянието, измервайки разстоянието до отдалечени обекти и звезди в мъглявината. Въпреки това, всички тези показатели, включително паралакс, остават ненадеждни. Напоследък е използвано и движението на газ от мъглявина и е изчислена оценка на 2600 светлинни години. Проведено е ново проучване от екипа на спътника Gaia, който осигурява точни измервания на звездните паралакси. Учените търсеха сигнали за абсорбция на газ в два десетки звездни спектъра. Новият резултат от разстоянието от Земята до мъглявината на Войната е 2420 светлинни години с 3.4% несигурност. Също така успяхме да идентифицираме звезда, чийто вятър взаимодейства с остатъка от свръхнова.

Новият резултат засяга някои от заключенията. Това означава, че свръхновата, която е създала мъглявината, има по-малко енергия, отколкото се смяташе преди. Възможно е тя да е излъчила толкова енергия, колкото започва да освобождава нашето Слънце за 6 милиарда години.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене