Защитен слой за телескопа на James Webb

Защитен слой за телескопа на James Webb

Техници инсталират слънчевите пластове на космическия телескоп Джеймс Уеб. Те спомагат за устойчивост на трептене по време на повдигане. Звукът, създаден от пускането на ракета, създава изключителни вибрации, които могат да повлияят неблагоприятно на работата на сателит или обсерватория. Затова инженерите провеждат космически кораб чрез симулации, за да проверят неговата работа.

Картината показва как техниците деликатно изследват инсталираните слънцезащитни мембрани на Джеймс Уеб (НАСА) от предната страна на космическия кораб. Акустичните тестове показват, че устройството притежава необходимата здравина и стабилност за оцеляване при тежки космически полети. Щитите защитават обсерваторията от горещата слънчева (230 градуса по Фаренхайт) и студена пространствена (-400 градуса по Фаренхайт) страна. Джеймс Уеб ще се превърне в обсерватория на световната космическа наука и ще се занимава с мистериите на нашата система, ще изучава далечни звезди и техните светове, както и ще помогне да отговори на въпроса за произхода на Вселената.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене