Галактическите ветрове забавят образуването на нова звезда

Галактическите ветрове забавят образуването на нова звезда

Художествена интерпретация на механичното разширяване на пространството. Потърсете лявата страна, където разширяването настъпва по време на инфлационния период, а ускорението е забележимо в центъра.

Учените са създали модел на събития, които следват Големия взрив, за да разберат по-добре процеса на формиране на звезди. Акцентът е върху масивни експлозии, които контролират процеса на създаване на галактики. И днес те продължават да влияят.

Резултатите потвърждават старата теория за експлозиите на свръхновите и факта, че те забавят образуването на звезди.

взривни вълни

Учените от Единбург казват, че свръхновите създават мощни пориви на вятъра, които забавят скоростта, с която газта, използвана от новите звезди, се влива в галактиката. За да пресъздадат тъмната материя, водородът и хелийът, създадени след Големия взрив, са използвали суперкомпютър. Те ги сравняват с количеството водород около галактиките. Учените са забелязали, че нивото на водорода извън галактиките е по-високо от очакваното, а силните ветрове забавят газовите потоци.

Ефект на черната дупка

Но симулациите не могат да възпроизведат количеството водород около най-масивните галактики, в които се намират квазарите (притежават много енергия). Учените смятат, че квазарите могат да повлияят дори повече от свръхновите, тъй като те образуват гигантски газови струи, поддържани от черни дупки.

Все още е изключително трудно да се идентифицират всички механизми на галактическия процес на формиране, но учените са на прав път.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене