Неутронните звезди разкриват тайните на кварките

Неутронните звезди разкриват тайните на кварките

Художествена визия за сливането на две неутронни звезди.

Кварковата материя е изключително плътна фаза на материята, представена от субатомни частици, наречени кварки. Тя може да съществува в основата на неутронните звезди. Може да бъде създаден и в Големия адронен ускорител CERN. Колективното поведение на кварките обаче е трудно да се копира.

В едно скорошно проучване, нови данни от неутронни звезди помогнаха на учените да установят строги ограничения върху масовото поведение на тази екстремална форма на материята. За това бе използвано свойството на неутронната звезда, получено от първото наблюдение на LIGO и Дева. Говорим за гравитационни вълни - вълни в тъканта на пространството-време, освободени в процеса на сливане на неутронни звезди. Това свойство описва жестокостта на звездата в отговор на стреса, причинен от гравитационното привличане на съседката. Това означава, че говорим за приливна деформация. За да опишат колективното поведение на кваркова субстанция, физиците са свикнали да използват уравнението на състоянието, което свързва налягането на веществото с други характеристики. Но все пак не беше възможно да се извлече уникално състояние на кварка. Възможно е да се получат само групи от такива уравнения. Въвеждайки стойностите на приливни деформации на неутронни звезди, беше възможно драстично да се намали размерът на групата уравнения. Това гарантира по-строги ограничения върху колективните свойства на кваркова материя и ядрена материя при високи плътности.

След като са получили нови изводи, изследователите са използвали тези граници, за да формират свойствата на неутронна звезда. По този начин е възможно да се установи връзка между радиуса и масата. Оказва се, че радиусът на неутронна звезда, 1,4 пъти по-мащабен от Слънцето, трябва да достигне 10-14 км.

Коментари (0)
Свързани статии
Популярни статии
Търсене