Грешка или звезда?

Грешка или звезда?

Това изображение е направено от напредналия високотехнологичен фотоапарат с широко поле на NASA Hubble Space, който обхваща оптичните и близките части на спектъра. И макар стотици далечни звезди и галактики да се намират на тази снимка, има един нюанс - Хъбъл след това изучаваше конкретен обект!

Не, няма грешка. Камерата използва два детектора: първият се занимава с изследвания обект, в този случай звездният куп NGC 299, а вторият настройва пространството “под”. И това виждаме тук.

От техническа гледна точка това е като "фон" или "фон" за истински обект на изследване. Но пространството е толкова активно, че това поле на небесните тела е интересно само по себе си. Първоначално изглежда, че това са само звезди, но тук се намират и спирални галактики (въртящите се “ръце” се отдалечават от центъра). Размити галактики могат да бъдат елипси. А в някои от тях има милиони звезди, но те са толкова далеч, че виждаме само една обща светлина, наподобяваща размера на една звезда. Яркосините точки са горещи звезди с кръстосано сияние, създадено от вторичното огледало на телескопа. Червените точки са по-студени звезди в червения гигант (когато звездата умира и се разширява).

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене