Пространствени светулки

Телескопът „Хъбъл“ улавя рояк от ярки галактики, подобни на светулки. Тук е богатият галактически клъстер Абел 2163. Той е част от каталога на Абел, който има повече от 4000 галактически купове. Беше възможно да се изследва бетонното образувание особено добре, тъй като материалът в близост до ядрото е надарен с интересни характеристики, включително голям и светъл радио-ореол, необичайно висок температурен индекс и значително ниво на рентгеново лъчение.

Това е най-горещата група в каталога. Наблюдаването на такива образувания ще спомогне за по-доброто разбиране на тъмната материя и ще погледне свежата далечна Вселена чрез гравитационно лещиране.

За снимката е използвана широкоъгълна камера 3 като част от програмата RELICS - изследване на 41 масивни галактически групи, за да се намерят най-ярките сред най-отдалечените. По-късно те ще бъдат разгледани от телескопа на Джеймс Уеб.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене