Снимки на космоса: старееща красота

Богатата и плътна звездна мрежа представлява масивен глобуларен сноп. Това е звездната колекция, свързана с гравитацията, която се върти по Млечния път. Типът на топката е по-плътен и сферичен от отворените купове, като известните Плеяди. Обикновено те се обитават от стотици хиляди звезди, които се появяват по едно и също време.

Анализът показа, че кълбовидният клъстер NGC 6139 е приютил застаряващата звезда. Възрастта на повечето кълбовидни купове в Млечния път достига повече от 10 милиарда години, така че те съдържат една от най-старите звезди, които се появили в ранната история на галактиката. Но тяхната роля в процеса на галактическата еволюция все още не е напълно известна.

Този клъстер се разглежда в посока на галактическия център, на територията на Скорпион. Хъбъл е изучавал тази област много пъти, наблюдавайки мъглявината на пеперудата (двойна звезда) и други ослепителни кълбовидни купове.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене