Инструмент за тестване на FCI

Инструмент за тестване на FCI

Тестовият модел на главния термовизионер за бъдещия европейски метеорологичен спътник Meteosat Трето поколение (MTG) бе потопен в най-голямата вакуумна камера в Европа, за да симулира космически тестове.

Беше създадена тестова версия в Thales Alenia Space. Гъвкавият комбиниран инструмент (FCI) трябва да осигури най-съвременните измервания на земната атмосфера с помощта на 16 видими и IR канала. Версията за полет на този инструмент ще служи на борда на спътниците на MTG-I. Тези спътници ще получат подкрепа под формата на допълнителни системи в геостационарна орбита за осигуряване на едновременни вертикални атмосферни профили. Големият космически симулатор е висок 15 m и диаметър 10 m. Той се намира в Техническия център на ЕСТЕ (Холандия). Достатъчно място за двуетажен автобус. Когато горните и страничните люкове са запечатани, високоефективните помпи създават вакуум милиард пъти по-плътна от стандартната атмосфера на морското равнище. Това състояние се провежда няколко седмици. Симулаторът на слънцето също е замесен и течният азот се изпомпва през стените, за да пресъздаде пространствения студ в сянката.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене