Магнитни полета в масивни звездообразуващи ядра

Магнитни полета в масивни звездообразуващи ядра

Изследването на молекулярни облаци показва, че образуването на звезди се извършва в два етапа. Първо, свръхзвуковите потоци стискат облаците в плътни нишки, след което гравитацията ги унищожава в ядра. Масивните възникват в точките на пресичане на нишките, образувайки участъци от групираното звездно раждане.

Всичко това изглежда логично, но наблюдаваната в действителност скорост на раждане на звездите в плътния газ е само определен процент от очакваното. За да се справят с проблема, учените предполагат, че магнитните полета пазят ядрата от колапс. Магнитните полета не искат да се изчисляват или тълкуват. Затова изследователите са използвали субмилиметров масив, за да видят 6-те плътни ядра, разположени на територията на Лебед. Те изчисляват силата на полето по време на поляризацията и след това сравняват полевата насоченост в ядрата с посоката по протежение на спиралата.

Оказва се, че полето по протежение на нишката е идеално подредено и стои паралелно на структурата. Т.е. при създаването на ядра магнитните полета губят тежестта си в сравнение с турбулентността и инфлацията.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене