Външна галактика

Външна галактика

Слънцето е в една от спиралните рамена на Млечния път на разстояние 2/3 от галактическия център. Ние се намираме вътре в галактиката, така че не можем да я погледнем от страна и да създадем ясна карта.

Учените смятат, че Млечният път принадлежи към симетрични спирали, което е потвърдено преди 10 години, когато е открил симетрични елементи на спираловидни рамена. Галактиката не може да се счита за напълно плоска, защото Щит и Кентавър имат малки издатини.

През 2011 г. беше възможно да се отбележи широкомащабната спирала, която се наричаше „Външен ръкав на Кентавърския щит“. По-нататъшни анализи показват, че той е на 4000 светлинни години отдалечен от галактическия център и наподобява спирално рамо в посока на Персей. Учените решили да проучат мястото по-подробно, използвайки радиоизмервания в йонизиран газ, наблюдавани в ултравиолетовите лъчи на горещи млади звезди. Оказа се, че тази територия оформя нови звезди, където някои екземпляри са значително по-високи от Слънцето стотици пъти. Те отбелязват външната линия за образуването на звезди в нашата галактика.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене