Преглед на апарата Dellingr от МКС

Преглед на апарата Dellingr от МКС

Dellingr - космически кораб, който не надвишава размера на багажника. Той е създаден, за да демонстрира ефективната работа на CubeSat технологиите. Специален модел беше пуснат от МКС на 20 ноември 2017 г. На картината той плава покрай станцията. Той е създаден, за да извлича висококачествена информация на малка платформа.

Първоначално CubeSat е създаден в Калифорнийския държавен политехнически университет през 1999 г., преследвайки изключително образователни цели. Но тази концепция бързо стана популярна и се разпространи в други университети.

Те са не само евтини по отношение на производството, но и са надарени с висок потенциал за проучване на Земята и цялата система. Те могат да бъдат изпращани в групи и да изучават обекти от различни точки, което ще бъде много по-евтино от стартирането на голямо устройство.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене