Най-големият каталог на високо-енергийни източници на гама лъчи

Най-големият каталог на високо-енергийни източници на гама лъчи

Представители на HESS публикуваха резултатите от 15-годишно наблюдение с гама в Млечния път. Телескопите, инсталирани в Намибия, изучават популации от пулсарни ветрове и остатъци от свръхнови, както и микроквазари, които преди това не са били открити в гама лъчите. Тези изследвания са допълнени от прецизни измервания, като разсейване на лъчи в центъра на нашата галактика. Сега този комплект ще послужи като референтен материал за международната научна общност.

В космоса частиците на космическите лъчи се ускоряват от галактически купове, свръхнови, двоични звезди, пулсари и някои разновидности на супермасивни черни дупки. Поради неизвестния механизъм, те успяват да получат високо ниво на енергия, наблюдавано в гама лъчите. Когато стигнат до земната атмосфера, те се абсорбират, образувайки краткотраен порой от вторични частици, излъчващи синкави вълни - ефектът на Вавилов-Черенков.

За да открият тези краткосрочни проблясъци, през 2002 г. 14 страни създадоха масив от HESS - най-голямата в света гама обсерватория (Намибия). Големи огледала от 5 телескопа събират лъчи и отразяват изключително чувствителни камери. Всяка снимка показва посоката на пристигането на гама-квантовете, а количеството събрана светлина дава информация за енергията. През пролетта на 2003 г. галактическият център и останките от експлозията на масивна звезда бяха първите източници, идентифицирани от телескопите HESS. От 2700 часа, масивът непрекъснато наблюдава галактиката в търсене на различни източници на гама лъчи. След това успя да намери 78 точки.

Днешният каталог е 4 пъти по-голям от компилацията за 2006 година. За първи път глобалната общност на астрофизиците ще има достъп до високоенергийни гама-лъчи в толкова огромно количество. HESS също така ще разкаже подробно за ускорителите на частици, лежащи в основата на тези източници, и как космическите лъчи преминават през междузвездното пространство. Забелязват се и емисии от нови класове обекти, като черни дупки на звездна маса, въртящи се около масивни звезди, и бързо движещи се звезди.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене