Blast Egg Blast

Blast Egg Blast

Мъглявината с гнило яйце (OH 231.8 + 04.2) е най-яркият пример за смъртта на малка масивна звезда, наподобяваща нашето Слънце. Снимка, направена от космическия телескоп Хъбъл. Това е звезда, подложена на бърз процес на трансформация от червен гигант до планетарна мъглявина, която надува външния си прах и газовите слоеве в космоса. Наскоро освободеният материал се е разпрострял в противоположни посоки с голяма скорост. Този газ е показан в жълто, движейки се с около милион километра в час. Астрономите рядко успяват да уловят звезда в тази еволюционна фаза, тъй като самият процес се осъществява със светкавична скорост (по астрономически стандарти). През следващите хиляда години обектът трябва да се превърне в пълноценна планетарна мъглявина.

Името е измислено поради високата концентрация на сяра, чиято миризма в комбинация с други елементи прилича на гнило яйце. Вярно е, че да го мирише, за щастие, няма да работи, тъй като се намира на повече от 5000 светлинни години от нас в съзвездието Корма.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене