Нова звезда съчетава относителността и механиката.

Нова звезда съчетава относителността и механиката.

Проучването представя нов звезден тип. Авторите са могли да опишат математически модел, който комбинира общата теория на относителността с отблъскващия ефект на вакуумната квантова поляризация. В резултат на това те извличат описание на ултра-компактната конфигурация на звездите, които преди това се смятаха за невъзможни за съществуване в равновесие.

Поради привличащите и отблъскващи сили, масивна звезда може да стане неутронна или черна дупка. При първото равновесие е резултат от баланса между гравитацията и квантово-механичната отблъскваща сила (дегенеративно налягане). Но ако звездната масивност премине определена линия (три пъти слънчевата), тогава балансът се губи и обектът ще се срине.

Учените изследват възможността, че допълнителни квантово-механични сили правят възможно да се получат нови равновесни конфигурации за звезди в тази категория (над прага). Допълнителна сила ще бъде проявлението на поляризационния ефект на квантовия вакуум, създаден от смесването на гравитацията и квантовата механика в квазикласическата структура. Новостта на анализа е, че за първи път е възможно да се съберат всички компоненти в напълно съгласуван модел. Разбира се, все още има някои неизследвани въпроси. Не е ясно дали тези конфигурации могат да се реализират динамично в астрофизични сценарии и колко дълго процесът ще продължи. От гледна точка на наблюдението, тези квазикласически релативистични звезди биха били много подобни на черните дупки. Но по-нататъшното развитие на технологиите ще им позволи да бъдат открити (ако съществуват).

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене