Чифт черни дупки в една умираща звезда?

Чифт черни дупки в една умираща звезда?

Далеч от Земята, две черни дупки се въртят един около друг, създавайки вълни, които огъват времето и пространството. Алберт Айнщайн прогнозира тяхното съществуване преди повече от век, описвайки ги в общата теория на относителността.

Но за първи път те бяха забелязани едва през 2015 г. с появата на гравитационно-вълновата обсерватория на лазерния интерферометър (LIGO), за която създателите получиха Нобелова награда по физика. Това откритие доведе и до образуването на ново поле - астрономия на гравитационните вълни. Но мистерията е породила много въпроси.

Например как се появяват тези гравитационни вълни и в каква среда? Сега учените са успели да покажат как могат да изглеждат, ако две черни дупки се образуват в масивна срутваща се звезда.

Гравитационните вълни за първи път позволяват да се открият черни дупки, но произходът на дупките все още остава загадка. Една теория предполага, че те се образуват по време на динамичната фрагментация на вътрешното ядро ​​на умиращата звезда. В резултат на това два фрагмента трябва да станат черни дупки и да се въртят един около друг в звездни остатъци. За да тестват това предположение, изследователите са използвали суперкомпютър и числена теория на инструментите на относителността, за да създадат модел на две черни дупки в описаната среда.

Многобройни часове на изчисляване и сравнение с резултатите на LIGO доведоха до интересни резултати. Ако в среда с висока плътност се появят черни дупки, процесът на сливане ще бъде по-бърз. Ако плътността прилича на вакуум, то симулираните гравитационни вълни се сливат с наблюдаваните в действителност.

Тази информация не само по-добре характеризира динамиката на двойните черни дупки, но и потвърждава, че първите гравитационни вълни, получени от LIGO, идват от черни дупки в празното пространство на пространството.

Коментари (0)
Свързани статии
Популярни статии
Търсене