Количеството на водния лед, покриващо Плутон, изненадва изследователите.

Повърхността на Плутон е изненадващо богата на воден лед. Това се доказва от новата карта на планетата джудже.

Тези водни ледени карти на повърхността на Плутон са създадени с помощта на данни, събрани от междупланетната станция на НОВА Хоризонти по време на полета му в близост до планетата джудже на 14 юли 2015 г. Изображението вляво е сурова снимка. В дясно е обработеното изображение. При обработката се използват техники за моделиране за постигане на по-голяма острота.

Новата карта има по-добра резолюция от предишните. Той показва значително количество воден лед, идващ към повърхността на Плутон. Този воден лед е основният материал на планетата джудже, а количеството му е много повече, според експертите на НАСА, отколкото би могло да се има предвид преди.

Но, въпреки най-добрата резолюция, на тази карта има и незначително количество или пълно отсъствие на воден лед в зоните, наречени „Satellite Planum“ (Sputnik Planum) (наляво или на запад от „сърцето“ на Плутон) и „Lowell Regio“ ), който е разположен далеч на север от региона, наричан от екипа на изследователите на Плутон „противоположното полукълбо” (среща се в полукълбо). Това се посочва в официалния доклад на НАСА, публикуван на 28 януари 2016 година. Това показва, че поне в тези райони на планетата водният лед, който е основният материал на планетата, е скрит под гъстото „одеяло“ от други видове лед: метан, азот и въглероден оксид. На 14 юли 2015 г. станцията „Нови хоризонти“ се намира само на 12,550 километра от Плутон и за първи път в историята на изучаването на планетата е успяла да предаде изображения на планетата джудже и нейните пет спътника от толкова кратко разстояние.

Както старите, така и новите водни ледникови карти бяха направени с помощта на камерата за спектрална лента RALPH / Linear Etalon Imaging Spectral Array, работеща в инфрачервения спектър, от разстояние от 108 000 километра.

Понастоящем станцията “New Horizons” се приближава към малък обект, разположен на около 1,6 милиарда километра зад Плутон, който се нарича 2014 MU69. Ако мисията на космическата станция бъде продължена и финансирана, този обект ще бъде проучен от станцията до 1 януари 2019 година.

Космическата станция продължава да предава на Земята много снимки и данни, получени по време на преминаването на Плутон на 14 юли 2015 г. Напълно всички данни, според екипа от изследователи, участващи в проекта, се очаква да получат до есента на 2016 г.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене