Търсенето на променяща се супермасивна черна дупка

Най-често черните дупки са в стабилно положение, разположени в галактическите центрове. Но информацията от рентгеновата обсерватория Чандра показва, че може да има изключение от правилата.

На пистолет е обект, чието тегло достига 160 милиона слънчеви. Намира се на 3,9 милиарда светлинни години от нас. За учени тези формирования са от интерес, защото ни позволяват да научим нова информация за поведението на черните дупки.

Може да се образува, когато две или повече свръхмасивни черни дупки се слеят. При такъв сценарий, сблъскването генерира вълни на гравитацията, които се излъчват в една посока по-активно, отколкото в другата. Друг удар, но от другата страна изтласква дупка от галактическия център, както се вижда от художествената илюстрация.

Ударната сила се основава на посоката, в която се въртят дупките, и скоростта им. Следователно тези параметри могат да бъдат изчислени чрез изучаване на „отскочилата“ черна дупка. За наблюдение бе използван телескопът Чандра, който улавяше рентгеновите лъчи на дупка. Тогава космическият телескоп Хъбъл откри два пика, което означава наличието на два обекта или факта, че отскочилата черна дупка „избяга“ от централния район. В процеса на търсене учените се натъкнали на отличен кандидат. Отляво на вмъкнатата част се виждат данните на Хъбъл (две ярки точки в близост до галактическия център). Единият е разположен в центъра, а вторият е отдалечен на 3000 светлинни години. Втората е супермасивна черна дупка. Позицията й съвпада с мястото на откриване на източника на рентгенови лъчи, открити от телескопа Чандра (вдясно от вмъкнатата част). Обобщавайки заключенията, стана ясно, че скоростта на нарастващата черна дупка, която е изместена от центъра, е различна от галактическата. Това означава, че имаме нестабилна супермасивна черна дупка.

Освен това се забелязват и смущения във външната структура на галактиката. Това може да подскаже на скорошно сливане с друга галактика. Тази информация подкрепя идеята за отскок, тъй като при сливането на галактики черните дупки също се сливат.

Има и друго обяснение. Две супермасивни черни дупки са в централната галактическа част, но един от тях просто не произвежда откриваема радиация, защото процесът на растеж е твърде бавен. За да потвърдите тази теория, трябва да съберете повече информация.

Коментари (0)
Свързани статии
Популярни статии
Търсене