Определяне на първоначалното магнитно поле в нашия космически квартал

През първите няколко секунди от формирането на нашата Вселена се създават не само елементарни частици, но и магнитни полета. Учени от Института по астрофизика. Макс Планк реши да използва примера на 3D модел, за да покаже как трябва да изглеждат тези полета.

Големият взрив все още крие тайни. Изследователите използват различни методи, за да получат информация за първите моменти от съществуването на пространството. Една от възможностите е космическите магнитни полета, създадени в момента на раждането на всичко и все още съществуващи.

Определяне на първоначалното магнитно поле в нашия космически квартал

Космически полета: разрязване на галактическия клъстер Персей-Риби с разпределение на материята (сиво) и магнитното поле на Харисън (сини стрелки)

Има просто плазмено-физически ефект, наречен ефект на Харисън. Той трябваше да формира магнитните полета в Големия взрив. Движенията на вихрите в ранното пространство формират електрически токове от триене, поради което се появява магнитното поле.

Познавайки информацията за плазмените вихри в ранната Вселена, можем да изчислим подробно процеса на генериране на магнитни полета. Необходимата информация е в галактиките, разпределени около нас. Учените познават законите на своето образуване и затова можете напълно да проследите еволюцията на разпределението на материята.

Определяне на първоначалното магнитно поле в нашия космически квартал

Тук може да се види, че силата на магнитното поле на Харисън е осреднена върху сфера с радиус от 300 милиона светлинни години около Земята. Две области с особено силни приливи са галактическите клъстери на Персей (дясно) и Дева (по-горе)

Изследователите решили да използват тези логически заключения, за да изчислят днешните остатъци от първичните магнитни полета в нашия космически регион. За тази цел изследвахме разпределението на галактиките в най-близката територия и концентрацията на материята по време на Големия взрив. Ефектът на Харисън също бе взет под внимание. В резултат на това се оказва, че предсказва структурата и морфологията на първичното магнитно поле на разстояние от 300 милиона светлинни години.

За съжаление, тази теория не може да бъде проверена чрез наблюдения: изчисленото поле е с 27 порядъка по-малко от магнитното поле на нашата планета и под сегашния праг на измерване. Но прогнозите показват, че учените разбират космическите характеристики и ефекти с висока точност. Може би в бъдеще ще бъде възможно да се измери тази функция. В края на краищата, преди 100 години, Айнщайн смята, че гравитационните вълни са твърде слаби, за да бъдат открити.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене