Звездни вълни в NGC 5398

Звездни вълни в NGC 5398

Това е спирална галактика NGC 5398, която е отдалечена на 55 милиона светлинни години. Интересно е, че има голям HII сайт, представен от йонизиран водород. Облакът се нарича Тол 89. Можете да намерите долния ляв край на централния прът (преминава през галактическото ядро).

Тол 89 е важен с това, че е единственото голямо звездно родно място в галактиката с покритие от 5000 пъти 4000 светлинни години. В тази зона се вписват 7 млади и масивни звездни купове. Двете най-ярки (A и B) преживяват събитията от светкавици. Смята се, че тук ще бъде възможно да се намерят представители на Wolf-Rayet, които се отличават с високи температурни параметри и силни ветрове.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене