Разстояние от Земята до Юпитер

Колко далеч от Земята до Юпитер е разстоянието между планетите на Слънчевата система със снимка: афелий и перихелий, наблюдения на Юпитер в небето, елиптична пътека.

Искате ли да знаете "Колко далеч е Юпитер от Земята?". Отговорът ще зависи от това къде точно са планетите в орбиталния път в момента. Обектите се въртят в елипсовидни пасажи, затова се приближават и се разминават. При минимално разстояние разстоянието от Земята до Юпитер е 628 743 036 км и с максимално разстояние 928 081 020 км.

Точка близо до Слънцето се нарича перихелий, а далечна точка се нарича афелия. Земята и Юпитер се сливат, когато първият се намира в афелия, а вторият - в перихелия. С отдалеченост и двете са на противоположните страни на звездата в афелия. Юпитер е огромен и светъл, така че може да се види в небето с просто око. Неговата масивност засяга събитията в системата. Някои хора смятат, че приливите и отливите могат дори да предизвикат допълнителни слънчеви петна.

Но, въпреки мащаба си, тази планета е на първо място в скоростта на аксиално въртене. Поради това неговата екваториална ширина е по-голяма от разстоянието на полюса.

Не забравяйте за мощната гравитация, която позволи да се създаде огромно лунно семейство. Много от тях преди това са били астероиди. Сега знаете разстоянието от Юпитер до Земята в километри.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене