Магнитни тайни на метанола

Магнитни тайни на метанола

Магнитните полета играят важна роля в процеса на раждане на звездите. Фигурата показва средата на формиращата масивна звезда и светлинните зони, където е възможно да се намерят радио сигнали от метанол. Ярки петна - метанолови мазери. Това са естествени лазери, разпространяващи се в гъста среда, където се появяват масивни звезди. Извити линии - магнитно поле

Учени от Технологичния университет на Чалмърс са решили важна загадка в астрохимията - измерването на магнитните полета в пространството с помощта на метанол.

През последните 50 години в космоса са открити много молекули. С помощта на радиотелескопи, изследователите са били в състояние да изследват какво се случва в тъмни и плътни облаци, където се появяват нови звезди и планети. Изследването на подписването на молекулите помогна да се измери температурата, налягането и движението на газа. Въпреки това, най-трудно да се измери податливи на магнитни полета.

Магнитните полета засягат раждането на звездите, но детайлите от процеса винаги са оставали спорни. Ето защо е необходимо да се създадат способни магнитни полеви измервания. Новите изчисления позволяват да се реши проблемът с метанола.

Преди няколко десетилетия учените предложиха да се използва CH3OH в измерванията. В плътния газ, обграждащ много от детските звезди, молекулите на метанола се открояват ярко като естествени мазери. Тези сигнали са изключително мощни при много специфични честоти. Мазерните сигнали идват от области, в които магнитното поле най-ясно обяснява раждането на звездите. Ново разбиране за ефекта на метанола върху магнитните полета е в състояние да дешифрира наблюдаваната картина.

Ранните опити за лабораторни измервания бяха възпрепятствани. Затова изследователите решиха да създадат теоретичен модел за това как метанолът ще се държи в магнитните полета, въз основа на принципите на квантовата механика. Скоро беше възможно да се намери отлично съгласие между теоретичните изчисления и експерименталните данни.

Но задачата все още беше трудна. Теоретичните химици трябваше да направят нови изчисления и да променят предишната си работа. Метанолът е сравнително проста молекула, така че изглежда, че проектът ще премине лесно. Но необходимостта от изчисляване на точните свойства забави значително проучването.

Новите резултати ви позволяват да преразгледате магнитните полета на Вселената. Те също така показват какви проблеми могат да бъдат решени в областта на астрохимията. За по-нататъшно проучване ще трябва да използвате най-мощните радиотелескопи на новото поколение и да поканите най-добрите специалисти по химия и астрофизика.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене