20 перспективни екзопланети са скрити в пространството.

20 перспективни екзопланети са скрити в пространството.

Екип от учени, преглеждащи информация от космическия телескоп Кеплер, намери доказателства за съществуването на 20 неизвестни досега екзопланети.

За анализ, използваното устройство е Robovetter - пресяване на информацията на Kepler за намиране на потенциални обитавани чужди светове. Оказа се, че много от 20-те кандидати имат дълги орбити (за KOI-7923.01 - 395 дни) и са близки до размера на земята. Те също са по-хладни от нашата планета заради разстоянието от звездата и ниската му топлина. Но за да се поддържа животът е достатъчно. За съжаление, тези планети все още не са потвърдени, защото телескопът е изправен пред проблема за записване на разглежданата небесна територия. В резултат на това той ги следва два пъти, а това не е достатъчно, за да пише в официалния каталог. Но екипът е убеден, че са открили не само планети, но и възможни местообитания.

Откриването е получено от фотометрична информация от 4-годишен преглед на телескопа. За валидиране на данните ще са необходими наблюдения от Земята.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене