Свиващите свръхнови скриват тайната на звездната еволюция

Свиващите свръхнови скриват тайната на звездната еволюция

Художествена визия на червен свръхгигант, заобиколен от плътен материал.

В края на своето съществуване червеният свръхгигант експлодира като богата на водород супернова. Сравнявайки резултатите от наблюденията със симулационни модели, международен екип от учени установи, че в много случаи се случва експлозия в плътния облак от околозвезден материал около звезда. Тези открития напълно променят нашето разбиране за последния етап от звездната еволюция.

За анализ учените от Чилийския университет са използвали телескопа Blanco, за да открият 26 супернови от червените супергиганти. Тяхната цел беше да изследват разстоянието на шока - краткотрайна светлинна светкавица, предшестваща експлозия на свръхнова. Но те не успяха да открият признаци на подобно явление. Оказа се обаче, че 24 свръхнови нарастват по-бързо от очакваното. За да разрешим тази загадка, трябваше да симулираме 518 модела на вариации в яркостта на свръхновите и да ги сравним с резултатите от изследванията. Оказа се, че моделите със слой от околозвездна материя от 10% от слънчевата маса около свръхнови напълно съответстват на наблюденията. Близостта на звездите крие разликата в шока, улавяйки светлината. По-нататъшният сблъсък между емисиите на свръхновите и околозвездния материал формира мощна ударна вълна, която създава допълнителна светлина.

Оказва се, че в края на живота един механизъм в една звезда трябва да го принуди да освободи маса, която след това образува слой около нея. Докато изследователите не разбират какво точно води до такава загуба, е необходимо да се проучи механизмът по-подробно. Наблюденията са проведени на телескопа Blanco за 6 нощувки през 2014 г. и осем през 2015 г.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене