Потапяне в космическото минало

Потапяне в космическото минало

На снимката е показана системата за гравитационно лещиране SDSS J0928 + 2031. Напоследък се появяват все повече и повече изображения, тъй като космическият телескоп Хъбъл се използва активно за изследване на раждането и еволюцията на звездите в далечни галактики.

Гравитационното лещиране помага на астрономите да изследват обекти, които изглеждат слаби или твърде малки в обикновените наблюдения. Когато масивен обект, подобно на купчина галактики, изкривява пространството с гигантско гравитационно поле, той кара светлината от далечни галактики да се движи по извити пътеки. Всъщност тук галактическият клъстер играе ролята на лупа, която позволява да се изследват предметите зад него.

На снимката можете да видите две доминиращи елиптични галактики в близост до центъра. Ефектът от обективността се забелязва незабавно поради наличието на тесни и извити ленти от светлина, които заобикалят двете големи галактики.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене