Мащабната магнитосферна мисия обхваща неуловимия електронен акт

Мащабната магнитосферна мисия обхваща неуловимия електронен акт

Пространството над Земята може да изглежда празно. Това обаче е истински карнавал, изпълнен с линии на магнитното поле и високоенергийни частици. Тази област се нарича магнитосфера. Всеки ден, заредени частици организират шоу, снимане и гмуркане през него. Електроните с висока енергия следват линиите на магнитното поле. Понякога по време на магнитното повторно свързване, където се случва експлозивно сблъскване на линиите, частиците се отстраняват с такава траектория, сякаш са изстреляни от оръдия.

Разбира се, тези процеси не могат да се видят с просто око. Затова в НАСА се използват специални инструменти. Мисията на MMS (Magnetospheric Multiscale) е едно от тези устройства. Новото проучване използва получената MMS информация, за да подобри разбирането за движението на електроните.

Учените наблюдавали сложни електрони около Земята и забелязали, че частиците на ръба на магнитосферата често се люлеет, докато се движат, докато ускоряват. Откриването на области, в които електроните се ускоряват, е ключът към разбирането на една от тайните на магнитосферата: как магнитната енергия се превръща в кинетична (движение на частици). Тази информация би помогнала за създаването на защитни технологии, тъй като ускорените високоенергийни частици могат да нарушат работата на спътниците.

Визуализацията показва движението на един електрон в областта на магнитното възстановяване. С приближаването на космическия кораб към точката на възстановяване, първите високоенергийни частици стават видими и след това частиците с ниска енергия

Последното изследване разкри нов начин за намиране на области, в които електроните се ускоряват. Досега учените се фокусираха върху ниско енергийни електрони, но този път решиха да разгледат високоенергийните.

Такава задача може да се осъществи единствено чрез уникалния дизайн на MMS, който използва 4 космически кораба, движещ се в тясна тетраедрична формация. Това осигурява качествено измерване на времевата и пространствената разделителна способност на магнитния регион за повторно свързване. Резултатите ще помогнат на учените да изследват микрофизиката на магнитното възстановяване и по-добре да разберат ефекта на електроните на Земята.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене