Светлинните сигнали придружават свръхмасивни сблъсъци на черна дупка

Светлинните сигнали придружават свръхмасивни сблъсъци на черна дупка

Две супермасивни черни дупки в центъра на голям газообразен диск са в курса на сблъсък. Променливият газов поток изпълва и изпуска мини-дискове, попадащи в черни дупки. Характерните светлинни сигнали могат да маркират местоположението на невидимите маси.

При новата симулация на супермасивни черни дупки бе използван реалистичен сценарий. Това помогна да се открие появата на забележителни светлинни сигнали в околния газ. Ето първата стъпка към предсказване на приближаващото сливане на свръхмасивни черни дупки с помощта на два информационни канала - електромагнитни и гравитационни вълнови спектри.

При първата симулация, акреционният диск около двойна черна дупка захранва отделни акреционни дискове и мини дискове около всяка черна дупка, следвайки общата теория на относителността и магнитохидродинамиката.

За разлика от по-малко масивните братя, наблюдавани през 2016 г., супермасивните черни дупки се захранват от околните газови дискове (те приличат на формата на поничка). Мощното гравитационно привличане на черни дупки нагрява и разрушава газовия поток от диска до черната дупка, която освобождава периодични сигнали във видимата част на рентгеновото лъчение на ЕМ спектъра. Моделите показват супермасивни черни дупки в двойна двойка, всяка от които има свой собствен газов диск. По-големият обгражда черни дупки и непропорционално налага мини-диск върху друг.

Двойните супермасивни черни дупки освобождават гравитационни вълни на по-ниски честоти. LIGO получи тези сигнали през 2016 г. Но чувствителността на устройството не е достатъчна, за да улови гравитационните вълни от сблъсъците на супермасивни черни дупки.

Линиите на магнитното поле идват от двойка свръхмасивни черни дупки, приближаващи сливане в голям газообразен диск. Периодичните светлинни сигнали на газовия диск могат един ден да помогнат да се намерят супермасивни черни дупки.

Стартиране на LISA през 2030-те години. ще позволи да се намерят сигнали от сблъсъците на свръхмасивни представители. Също така през 2020 г. те ще използват наземния LSST телескоп (Чили), който ще може да проведе най-задълбочено изследване на светлинните емисии в космоса.

Такива симулации са необходими за извършване на точни прогнози на електромагнитни сигнали, които ще съпътстват гравитационните вълни. В резултат на това това ще позволи създаването на финална симулация, способна да открие електромагнитен сигнал от двойни черни дупки, приближаващи сливането.

Коментари (0)
Свързани статии
Популярни статии
Търсене