Наблюдаване на планетарно формиране

Наблюдаване на планетарно формиране

Учените за първи път успяха да проникнат в сърцето на планетарната система. Освен това те записват температурата и количеството газ.

Планетите се формират от разширяващи се газо- и прахови дискове. По-точно, те са в самата среда, но поради огромното количество прах изследователите не са успели да видят какво се случва вътре. Налице са само наблюдения на диска и повърхността. Дори при определяне на плътността, гравитационната скорост и температурата, трябваше да изключим от изчисленията мястото, където са родени самите планети.

Новият метод на Едуин Бергин ви позволява да изглеждате дълбоко. Това е диск, разположен на 180 светлинни години. За да уловят условията, при които се формира планетата, учените могат да използват молекулярния водород. Но проблемът е, че не се откроява на етапа на раждането на планетата, защото там има ниска температура. Затова те взеха нов индикатор - прокси молекулен водород (рядка форма на въглероден оксид).

Оказа се, че от тази рядка форма естествено се излъчва милиметрова светлина, която ясно проследява мястото на планетарната формация. В това проучване са използвани услугите на големия грил на милиметровия обхват Atakam. Заключенията са направени въз основа на разпределението на въглероден монооксид (температурата се измерва по начина, по който молекулата светва ярко). Ако искаме да разберем процесите и формирането на нашата система, трябва да можем да разгледаме тези скрити области. Но това не е всичко. За първи път беше възможно директно да се измери „снежната линия на въглеродния окис“ - радиуса, при който елементът замръзва. Зад тази функция топлината на звездата е достатъчна, за да я превърне в пара. Но в средната равнина се превръща в лед. Изследователите смятат, че въглеродният оксид може да играе същата роля като водата в нашата система.

По време на кондензация водата добавя много маса към планетарното ядро. Той прави лепкавите твърди вещества и им помага да се сливат. Учените смятат, че „леден” въглероден оксид може да изпълнява подобна функция. Те се надяват, че изследването на снежната линия на този диск ще помогне да се разбере ролята му в процеса на формиране на планети.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене