Изследване на условията за образуване на звезди

Изследване на условията за образуване на звезди

Изследователите са показали как газът излиза от леда при изключително нисък температурен индекс. Тя дава поглед върху процеса на звездно раждане в междузвездните облаци. Японски и немски учени са описали механизма, чрез който сероводородът се излъчва като газ в междузвездни молекулярни облаци. Тя се нарича химична десорбция и е по-ефективна, отколкото се смяташе преди.

Молекулните облаци са редки предмети, но се считат за важни места, където молекулите се формират и развиват. В по-хладните и по-плътни райони с правилните условия се създават звезди. На теория, в молекулярни региони с индекс 10 К, всички молекули, с изключение на водород и хелий, трябва да бъдат в капана на леда върху повърхността на праха и да не се движат свободно около него. Въпреки това, наблюденията показват обратното.

Разбирането как молекулите успяват да се откроят от прах при ниски температури е важно за обяснение на развитието на химикалите. Демонстрацията показа, че разтварянето на частици лед поради UV лъчи (фотодесорбция) има определен ефект в някои части на масивните облаци. Но ефектът е намален в по-тъмните и по-плътни зони, където се раждат звезди. Учените предполагат, че в тези райони работи химична десорбция, която освобождава частици, използващи излишната енергия от химическа реакция. Идеята за първи път беше предложена преди 50 години, но не беше възможно да се докаже. Беше решено да се поправят представителите на Университета на Хокайдо и Университета в Щутгарт.

Чрез прилагане на експериментална система, съдържаща аморфна твърда вода при температура от 10 К и сероводород, изследователите подлагат последното на въздействието на водород и следят реакцията чрез инфрачервена абсорбционна спектроскопия. Оказа се, че десорбцията е причинена от контакта на водород и сероводород, така че реакцията е химична. Те успяха да определят количествено десорбцията и да покажат, че ефектът е по-значителен, отколкото си мислеха.

Изследването е важно, тъй като учените провели първо IR измервания на химическата десорбция и предоставили подробни описания по време на реакцията. Информацията предоставя ключовете за разбирането на междузвездното химично съдържание на сяра.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене