Търсене на изчезнал интелигентен живот

Търсене на изчезнал интелигентен живот

Професор по астрономия Джейсън Райт (Пенсилвания) пусна материал, чиято основна цел е да разбере дали сме се опитали достатъчно, за да търсим изчезнал извънземен живот - особено интелигентни форми. Той пита дали ще продължим да търсим тези форми (техно-сигнали), които вече не са там, но биха могли да оставят доказателства за съществуване в миналото.

Райт не уверява, че извънземният живот е съществувал 100%, но е убеден, че в дълбоко търсене трябва да включите форми на живот, които са били близо, но са изчезнали за определен период от време. Той отбелязва, че повечето от днешните мисии са свързани с търсенето на живот извън Земята, насочени към откриването на биосигнали - доказателства за живи организми, а не за възможни мъртви останки. Той отбеляза, че е трудно да се намерят такива доказателства на Земята поради наличието на метеорологична и тектонична активност. Но в Слънчевата система има обекти, които не само остават непроменени, но и са защитени от радиационни ефекти и астероидни атаки. Сред тях може да са не само планетите, но и астероидите и спътниците.

Авторът смята, че е необходимо да се приеме сериозно търсенето на техно-сигнали, както на Земята (в скалите с възраст милион или милиарди), така и на други небесни тела на Слънчевата система.

Коментари (0)
Свързани статии
Популярни статии
Търсене