Учените изучават „профила“ на комета 21Р / Якини-Зиннер

Учените изучават „профила“ на комета 21Р / Якини-Зиннер

Комета 21P / Jacobini-Zinner се движи срещу статични звезди. Телескопът проследява комети, а не звезди, така че звездните песни изглеждат разтегнати.

Учените от цял ​​свят наблюдават приближаването на комета 21P / Jacobini-Zinner към Земята. Благоприятни метеорологични условия през септември в Приморски край (Русия) ни позволиха да получим висококачествени изображения на обекта.

Изследователите отбелязват, че изследването на комети позволява да се получи нова информация за микрофизичните свойства на кометния прах. Анализът на най-малките прахови частици с субмикронни и микронни размери играе ключова роля в целия изследователски процес. Резултатите могат да повлияят на разбирането на историята на формирането и развитието на Слънчевата система. Уникалността на конкретната ситуация се крие във факта, че фазовият ъгъл на наблюдение на кометния регион е до 80 градуса. Това означава, че учените следват профила на кометата. Този ъгъл ни позволява да определим точно разстоянието, на което частиците на кометния прах са били изхвърлени към Слънцето. С подробно измерване на разширяването на комата към Слънцето е възможно да се определи с голяма точност скоростта на излъчване на прахови частици и влиянието на слънчевата радиация върху забавянето на движението. Сега тези данни се анализират. Детайлната картина на кометата се състои от 20 последователни кадъра.

Коментари (0)
Популярни статии
Търсене