Нови сигнали от мащабни сблъсъци в космоса

Нови сигнали от мащабни сблъсъци в космоса

Учените са успели да поправят още 4 сигнала за призрачни сблъсъци в космоса, включително и най-големия днес. Общият брой на наблюдаваните гравитационни вълни е 11 за няколко години. Това прави учените щастливи, защото сега има достатъчно данни за по-добро разбиране на черните дупки.

На 1 декември група изследователи представиха 4 нови открития. Отне един век, за да потвърди предсказанието на Айнщайн за съществуването на гравитационни вълни. Но оттогава скоростта на откритията непрекъснато нараства, така че може да се надяваме на много интересни събития.

Гравитационните вълни често се описват като вълни в пространството-време. Те са създадени от двойки черни дупки или неутронни звезди и представляват две форми на изключително масивни и плътни остатъци, създадени от звездната експлозия. Двойките се въртят толкова близо, че гравитационните вълни започват да пулсират, докато обектите се сблъскат.

Нови сигнали от мащабни сблъсъци в космоса

След експлозията на една звезда се образуват два вида останки: масивни черни дупки или масивни неутронни звезди. На графиката се показват двата вида по тегло, включително индивидуални обекти и 11 наблюдения на гравитационни вълни. Детекторите на LIGO и Virgo улавят тези сигнали и изучават събития на сблъсък. Първото откриване падна на февруари 2016 г. и беше истински пробив. Сега сме свикнали с механизма и започваме да се възприемаме като рутинно действие.

Новото проучване успя да получи най-голямата партида от открития, включително събитието, считана за най-големия и най-далечния сблъсък. Сега учените разполагат с 10 събития за сливане на черна дупка и могат да дадат някои точни заключения за черните дупки като цяло.

Изследователите имат по-ясна представа колко често звездните масови черни дупки се сблъскват и каква е тяхната маса. Тези измервания също ще позволят да се разбере как се раждат, живеят и умират най-масивните звезди на Вселената. Информация за последния анализ е взета от данни от 25 август до 30 ноември 2017 г. През този период учените са публикували три сливания на черни дупки и един сблъсък на неутронни звезди.

В началото на 2019 г. детекторите отново ще започнат наблюдения. Смята се, че всеки месец ще могат да забележат две събития, свързани с черната дупка.

Коментари (0)
Свързани статии
Популярни статии
Търсене